• Personlig data
 • Navn : Satya Pal Sharma
  Fødselsdato:1954

 • Arbeid
 • Fastlege (deltidsstilling), Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset

  1. amanuensis, Institutt for global helse og samfunsmedisin, Universitetet i Bergen (deltidsstilling)

  Privat praksis i muskel- og skjelettlidelser ved Bergen muskel-skjelett klinikk, Åslia 3, 5115 Ulset

 • Hovedutdannelse
 • Cand. Med. (Medisinsk embetseksamen) ved universitetet i Bergen i 1988

 • Videre- og etterutdannelse
  • Spesialist i allmennmedisin, 1995
  • Spesialist i samfunnsmedisin, 1995
  • MSc. Orthopaedic Medicine (Middlesex University, London), 2006
  • Fornyelse av spesialiteten i allmennmedisin, 2015
  • Doktorgrad (PhD.), 2018
 • Tilleggsutdannelse
Utdannelse Tid Sted
Fysioterapi 1973-1976 New Delhi
Membership examination in Orthopaedic medicine 1982 London
Akupunktur utdanning 3 år (deltid) 1985-1987 Oslo
Advanced course in Acupuncture 1990-1991 London
Post graduate Diploma in Orthopaedic Medicine 2004 London
Diploma in Advanced Clinical practice in Orthopaedic medicine 2005 London
MSc. Orthopaedic Medicine(Middlesex University, London) 2006 London
Advanced Diploma in Spinal injections 2010 London
 • Praksis
 • Etter turnustjenesten ved sykehus i Odda og Øygarden kommune, har jeg arbeidet i periode 1990- 1995 som kommuneleg II og kommunelege I i Masfjorden kommune, Nordhordland. Har arbeidet som assistentlege ved Indremedisisnsk avdeling, Haraldsplass Diakonale sykehus i ett år. Arbeidet som helsesjef i Åsane bydel 1995-96. Siden 1996 har jeg arbeidet som allmennlege/fastlege ved Rolland legesenter hvor jeg fortsatt arbeider som fastlege i 20% stilling. Har arbeidet som fysioterapeut i tidsrommet 1977-83 i Telemark og på Askøy, utenfor Bergen.

 • Andre Opplysninger
  • Jeg er praksislærer for medisinerstudenter ved universitetet i Bergen.
  • Underviser også studentene i utgående kull, medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen i muskel- skjelett sykdommer.
  • Underviser allmennleger i muskel-og skjelettlidelser. Kurs holdes i regi av kontoret for legers videre- og etterutdanning og Den norske lægeforening.
  • Jeg er leder i referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser , Norsk forening for allemennmedisin (underforening av Den norske legeforeningen).
 • Seminar & Foredrag
  1. Jumper's Knee ved idrettsmedisinsk høst kongress-1987 i Bergen.
  2. Hjerte- og karundersøkelsen av 40 åringer i Hordaland, - en kritisk vurdering Seminar ved Folkehelsa, Oslo, høsten 1993.
  3. Database - its use and pitfalls in general practice ved XIII National Conference on general Practice, 1995, New Delhi, India.
  4. Allmennpraktikeres håndtering av ryggpasienter i allmennpraksis, Rygg konferanse I Bergen, 1997.
  5. Foredrag i diverse muskel- og skjelett emner i diverse fora som grunnkurs i allmennmedisin, gruppemøter, legemiddel informasjonsmøter etc. fra tid til annen.
  6. Presentasjon av forskningen i Sverige, Denmark, Tyrkia, Chicago og Island i forbindelse med PhD.
 • Publikasjoner
  1. Jumper's knee Norsk Tidsskrift for Idrettsmedisin, nr. 3; 19-21; 1992
  2. Databaser - et verktøy vi bruker for alt for lite! (Bruk av databaser i allmennpraksis) Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin,1993; 22(4): 156-59
  3. Akupunktur, Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin, 1994;22(7): 321-24.
  4. Allmennpraktikeres håndtering av rygg pasienter i allmennpraksis, Rygg konferanse I Bergen, 1997.
  5. Cyriax og andre manuelle undersøkelsesmetoder, Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin,1994; 23(3): 124-27.
  6. Hjerte- og karundersøkelsen for 40- åringer i Hordaland. En kritisk vurdering. Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 3470-1.
  7. 1.Sting i brystet, Utpostens spalte- slik jeg gjør det, Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin,1996; (4).
   http://www.uib.no/isf/utposten/1996nr4/utp96408.htm
  8. 1.Traumatisk artritt i allmennpraksis, Utpostens spalte- slik jeg gjør det, Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin,1996; (5).
   http://www.uib.no/isf/utposten/1996nr5/utp96515.htm
  9. Bruk av PC i presentasjoner, Utpostens EDB spalte. Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin. 7 1996
   http://www.uib.no/isf/utposten/1996nr78/utp96719.htm
  10. Sharma SP. Tennisalbu. Sammendrag av diagnostikk & behandling ( Tenniselbow. Summary of diagnosis & treatment). A review article in Norwegian, written for website for Reference group for musculoskeletal disorders, NSAM.
   http://www.uib.no/isf/utposten/1996nr78/utp96719.htm
  11. Sharma S. Er lokale steroidinjeksjoner effektivt eller ikke? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 393
  12. Sharma S. Klinisk erfaring og vitenskapelig evidens. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1423-1424
  13. Pasienttilfredshet i second opinion praksis. Spørreskjema undersøkelse blant henviste pasienter. Del oppgave i MSc Orthopaedic Medicine, Middlesex university, London, 2006
  14. Comparison of teratment of frozen shoulder ( shoulder capsulitis) by corticosteroid and corticosteroid with distension, a pilot study. Dissertation for MSc Orthopaedic Medicine, Middlesex university, London, 2006
  15. Sharma S. Hoftesmerter som ikke skyldes hofteleddartrose. Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin 2007; 12-19
   http://www.utposten.no/Portals/14/Utposten06/UP7_06/2006-07%20HoftesmerterHofteleddartrose.pdf
  16. Frossen skulder. Diagnostikk og konservativ behandling i allmennpraksis. Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin 2007 36 (3); 30-34http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/Utposten07/UP3_07/30_34_Utposten_3_07.pdf
  17. 14. Sharma S. Klinisk undersøkelse og bruk av billeddiagnostikk ved knelidelser. Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin 2008 37 (3); 2-9.
   http://www.utposten-stiftelsen.no/LinkClick.aspx?fileticket=YSlbw7yjNV0%3D&tabid=309&mid=1009
  18. Sharma S, Kvåle A, Bærheim A. Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder) treated with corticosteroid and corticosteroid with distension - a randomised pilot study. International Musculoskeletal Medicine 2009 3 (2); 75.-80.
  19. Sharma S. Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis. Del I Skulderundersøkelse i allmennpraksis. Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin 2011 3; 6-10
  20. Sharma S. Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis. Del I Skulderundersøkelse i allmennpraksis. Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin 2011 3; 11-14
   http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/Utposten11/UP11_3/06_14_skulderlidelser_Utp_3_2011_v2.pdf
  21. Sharma, S., Bærheim A., Kvåle A. Passive range of motion in patients with adhesive shoulder capsulitis, an intertester reliability study over eight weeks. BMC Musculoskeletal Disorders 2015 16 (1)
   link
  22. Sharma SP, Bærheim A, Moe-Nilssen R, Kvåle A. Adhesive capsulitis of the shoulder, treatment with corticosteroid, corticosteroid with distension or treatment-as- usual; a randomised controlled trial in primary care. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17(1):232
   link
  23. Sharma SP, Moe-Nilssen R, Kvåle A, Baerheim A. Predicting outcome in frozen shoulder (shoulder capsulitis) in presence of comorbidity as measured with subjective health complaints and neuroticism. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18(380):7. link
  24. PhD avhandling, Outcome measures and treatment of shoulder capsulitis (frozen shoulder) by corticosteroid injections link
  25. Utfallsmål og behandling av frossen skulder med steroidinjeksjoner i allmennpraksis link pdf
  26. Smerter i rumpa: Piriformis syndrom (falsk isjias) link
 • MSc Orthopaedic Medicine 2006, hovedoppgave
 • Sharma S. Comparison of treatment of frozen shoulder ( shoulder capsulitis) by corticosteroid and corticosteroid with distension, a pilot study. Dissertation for MSc Orthopaedic Medicine, Middlesex university, London, 2006.

 • Deloppgave
 • Sharma S. Pasienttilfredshet i second opinion praksis. Spørreskjema undersøkelse blant henviste pasienter. Deloppgave i MSc Orthopaedic Medicine, Middlesex university, London, 2006.

 • Priser
  • Tildelt Praksislærerprisen på Vestlandet 2001, seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Cyriax Prize for den beste hovedoppgaven i MSc Orthopaedic Medicine, 2006
 • Bokanmeldelse
 • Sharma S. Bokanmeldelse. Muskel- og skjelettlidelser i allmennpraksis for boken Musculoskeletal medicine in clinical practice by John K. Paterson Tidsskrift Nor Lægeforen 2006; 126:1232-3.